Spirit of Inari – Inari internasjonale reiselivsseminar

Samisk kultursenter Sajos, auditorium, Inari 1-2.11.2018

Seminaret er gratis og åpent for alle. Finsk-norsk-russisk simultantolking.

Tilbud på overnatning

Torsdag 1. november 

11:45  Lunsj på Sajos

Reinkjøttsuppe og salatbuffet, 12 €, bestilling via påmeldingslinken

12:50 Seminaret starter med et musikalsk innslag v/Satu Aikio, enaresamisk musiker

13:00 Velkomsttale

Toni K. Laine, rådmann, Inari kommune

13:10 Arctic Race of Norway: hvordan det gjør Sør-Varanger og Nord-Norge mer synlig   

Rune Rafaelsen, ordfører, Sør-Varanger kommune 

 13:30 House of Lapland  – Lapplands offisielle markedsførings- og kommunikasjonshus

Sanna Tarssanen, daglig leder

13:50 Oppdatering vedr trafikkforbindelser

 • Oppdatering vedr flyforbindelser

Rolf Backman, Area Vice President, Finnair

 •  Open Arctic MaaS – platform for regional mobilitet, Case Ylläs

 Tea Koskela, prosjektdesigner, Ylläs reiselivsforening  

 •  Utbedring av internasjonale veiforbindelser

Olli Mourujärvi, veiforvaltningsspesialist, Senter for næringsutvikling, transport og miljø i Lappland  

14:40 Strategi for internasjonal og smart spesialisering i Lappland 

Kristiina Jokelainen, direktør for internasjonale forbindelser, Lappland regionråd

15:00 Kaffepause  

15:20 Nord som filmlokasjon

 • Lappland filmkommisjon og produksjonsincentiver til audiovisuell industri

Anna Niemelä, filmkommisjonær, Lappland filmkommisjon  

 • Erfaringer fra innspilling av dramaserie Arctic Circle

Lotta Lanamäki, leder på innspillingssted

 • Ny produksjon som skal filmes i Inari-Utsjoki region «Polar Night Crimes»

Markos Annala, produsent

 •  Murmansk region som filminnspillingssted

Anna Popova, leder av reiselivsavdelingen, Industri- og entreprenørskapsministeriet, Murmansk fylke

 • Nord-Norge som filminnspillingssted  AVLYST PGA INNSPILLING AV NY PRODUKSJON

Aleksander Olai Korsnes, produsent, Rein Film AS

17:00 “Speed dating” for bedrifter

19:00  Middagsbuffet, Wilderness Hotel Inari, 52 €, bestilling via påmeldingslinken

Fredag 2. november

8:30 Morgenkaffe

9:00 Internasjonal reiselivsmarkedsføring og samarbeid

 • Visit Arctic Europe ll, muligheter for sesongbasert næringsutvikling

Rauno Posio, prosjektleder

 • Forventninger fra tyske turoperatører knyttet til salg av reiselivstjenester

Jan Badur, daglig leder, NordicMarketing GmbH, Bochum/Tyskland

 • Om å nå internasjonale markeder ved hjelp av Visit Finland

Liisa Kokkarinen, områdedirektør, Visit Finland, Lappland

 • Grenseløst arktisk samarbeid

Aina Borch, ordfører, Porsanger commune  

 • Regional organisering: rollen den spiller i den internasjonale reiselivsmarkedsføringen

Tarja Manninen, markedsføringsdirektør, Inari-Saariselkä Tourism Ltd

Anna Popova, leder av reiselivsavdelingen, Industri- og entreprenørskapsministeriet, Murmansk fylke

Veronje Kelly, prosjektleder, Visit Varanger

10:40 Musikalsk innslag v/Henna Karppinen/Laplandlife 

10:45 Synspunkter rundt bærekraftig reiseliv

 • Bærekraftig destinasjon i Arktis

Liisa Kokkarinen, områdedirektør, Visit Finland, Lappland

 • Økonomisk bærekraft – fordeler knyttet til reiseliv
  Robert Jensen, ordfører, Vardø kommune
 • Hvordan ta hensyn til lokalbefolkningen i utvikling av reiseliv / Presentasjon av sikkerhetsinstrukser
  Marja Männistö, utviklingskoordinator, Business & Development Nordica
 • Retningslinjer for ansvarlig og etisk bærekraftig samisk reiseliv
  Kirsi Suomi, koordinator, samisk reiselivsprosjekt med ansvar for kultur, Det finske Sametinget

11:30   Avgang til lunsj

11:45    Barentslunsj, Tradition Hotel Kultahovi, FULLBOOKET

12.45 Mat som reiselivsprodukt

 • Hungry for Finland – matturisme for internasjonale markeder

Terhi Hook, utviklingssjef, Business Finland Oy, Visit Finland

 • Presentasjon av et internasjonal prosjekt “Reiselivserfaringer knyttet til mat i nord”

Tatiana Fedorei, direktør ved Internasjonalt senter for samarbeid i Arktis, Murmansk handelskammer

13:15 Produktutvikling og digital markedsføring

 • Reiselivsøkosystem basert på samarbeid

Kirsi Mikkola, direktør, Electronic Commerce Finland Ltd

 • Digital markedsføring i Nord-Norge    

Veronje Kelly, prosjektleder, Visit Varanger

 • Hvordan digitalisere lykke? – Våre muligheter i økosystemet for turisme

Kristiina Kukkohovi, leder for Finnair Holidays/Destination Nordics, Finnair

 • Fotokunstens påvirkningskraft i digital reiselivsmarkedføring

Terhi Tuovinen, kreativ leder, House of Lapland

 • Hvordan blir naturopplevelser til et fenomen?

Antti Huttunen, direktør, Retkipaikka                                                  

Mainokset